Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Konkurencja jest potrzebna na rynku przede wszystkim po to, by gospodarka mogła się prawidłowo rozwijać oraz by mogła wprowadzać do swoich działalności innowacje; jest to najczęściej motor napędowy do wprowadzania różnego rodzaju zmian oraz nowości, co jest raczej pozytywnym zjawiskiem. Definicje nieuczciwej konkurencji podaje prawo polskie, a za jej przejawy uznawane są takie zachowania jak:…