Prawo ochronne na znak towarowy – co to jest?

Znak towarowy to jedno z najbardziej rozpowszechnionych pojęć w świecie nie tylko prawnym, ale również handlowym. W przypadku znaku towarowego mówimy o przedstawieniu w sposób graficzny oznaczenia, dzięki któremu produkty oraz usługi jednej firmy będą odróżniały się od tych samych czy podobnych produktów i usług oferowanych przez firmę konkurencyjną. Takim znakiem może być nie tylko…