Nieuczciwe naśladownictwo oznaczeń towarów – jak z nimi walczyć?

Dopiero kiedy nasza firma natrafia na jakiegoś rodzaju problemy, zaczynamy rozmyślać, w którym momencie popełniliśmy błąd. Dla dobra naszego oraz dla dobra firmy powinniśmy już na samym początku, w fazie kreowania wizerunku oraz towarzyszącym mu znakom towarowym zapewnić bezpieczeństwo prawne, dzięki któremu można zwalczać zjawisko nieuczciwego naśladownictwa.