W jaki sposób nie zostać nieuczciwym przedsiębiorcą?

Konkurencja jest oczywiście dzisiaj bardzo potrzebna, ponieważ to właśnie ona jest motorem napędowym całej gospodarki, to dzięki niej firmy się rozwijają, maja chęć do działania i ciągłego poszerzania swoich horyzontów oraz oferty. Coraz częściej jednak właściciele firm spotykają się ze zjawiskiem nieuczciwe konkurencji, która jest dzisiaj realnym oraz naprawdę sporym zagrożeniem.

Reklama porównawcza – jak ją stosować i być w zgodzie z prawem?

Reklamy otaczają nas zewsząd, nieraz nawet możemy zauważyć, że sami padamy ich ofiarą. Reklamą jest bowiem każda wypowiedź skierowana do potencjalnych klientów, mająca wywołać skutek w postaci nabycia przez klienta określonych towarów czy usług konkretnej, reklamującej się, firmy.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Konkurencja jest potrzebna na rynku przede wszystkim po to, by gospodarka mogła się prawidłowo rozwijać oraz by mogła wprowadzać do swoich działalności innowacje; jest to najczęściej motor napędowy do wprowadzania różnego rodzaju zmian oraz nowości, co jest raczej pozytywnym zjawiskiem. Definicje nieuczciwej konkurencji podaje prawo polskie, a za jej przejawy uznawane są takie zachowania jak:…