Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Konkurencja jest potrzebna na rynku przede wszystkim po to, by gospodarka mogła się prawidłowo rozwijać oraz by mogła wprowadzać do swoich działalności innowacje; jest to najczęściej motor napędowy do wprowadzania różnego rodzaju zmian oraz nowości, co jest raczej pozytywnym zjawiskiem. Definicje nieuczciwej konkurencji podaje prawo polskie, a za jej przejawy uznawane są takie zachowania jak: naśladowanie produktów, wprowadzenie w błąd poprzez podawanie fałszywego pochodzenia geograficznego konkretnych towarów, pomawianie, nieuczciwa lub zakazana reklama, a także wiele innych.

Czy z nieuczciwą konkurencja można walczyć i wygrać?

Na szczęście dla współczesnych przedsiębiorców wszelkie przejawy nieuczciwej konkurencji można, a nawet powinno się wyszukiwać i zgłaszać do sądu, żądając za te czyny odpowiedniego zadośćuczynienia. A jak wiadomo, dzisiaj sposobów na oszukiwanie, szczególnie w sieci, jest naprawdę sporo.

Czego może żądać poszkodowany przedsiębiorca?

Nieuczciwa konkurencja uważana jest za sporej rangi wykroczenie, dlatego jeśli przedsiębiorca taka wykryje, powinien działać natychmiast, ponieważ tolerowana przez dłuższy czas nie da takiego samego skutku, co zgłoszona w tej samej chwili. Przedsiębiorca, który został w ten sposób potraktowany, może od winowajcy zażądać naprawienia wyrządzonej szkody na określonych zasadach, usunięcia skutków, które zostały przez nie spowodowane, zaniechanie ich dalszego działania czy zasądzenie odpowiednio wysokiego odszkodowania za poniesione przez firmę straty.

2 komentarze Dodaj komentarz

  1. Ilona napisał(a):

    Faktycznie, można się z taką konkurencja spotkać każdego dnia.

  2. Mirek napisał(a):

    Trzeba sobie radzić w takich sytuacjach, to prawda!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *